Työvalmennus

Valmennamme työhön omilla työosastoillamme, eri yrityksissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Tuotantomme kulmakiviä on ekologisuus, joten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö ovat jokapäiväistä toimintaa osastoillamme.

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen.

Valmentautuja saa työosastolla päivittäisen tuen työelämän perussääntöjen, työtaitojen ja töiden opettelussa. Työosastolla työ ja ryhmätyö on valmennuksen väline, jolla tuetaan yksilön selviytymistä arjen haasteissa.

Työvalmennuksen tavoite on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan kiinnostus, kyvyt ja valmiudet huomioon ottaen. Valmentautujalle suunnitellaan mielekkäät ja vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät, sekä valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu myös omasta kehittymisestään.